Mini-grondwerken

Bij elke bouwproject komen (mini) graafwerken wel ergens aan bod. In zo’n geval is het interessant om beroep te kunnen doen op een ervaren en betrouwbare partner om u bij te staan. Je kan hierbij op EAVY rekenen om het aspect graafwerken af te dekken zo kan je je volop concentreren op de andere aspecten in het project.

• Uitgraven van sleuven voor nutsvoorzieningen

• Nivelleren, gelijkmaken en aanvullen van bouwgrond

• Uitgraven voor terrassen, opritten, waterputten, vijvers,…

• Verwijderen van bestaande verhardingen

• Kleinere afbraakwerken

• Verwijderen van afsluitingen, struiken, sparren, …(mini